El procés de meditació és una cosa senzilla d’entendre i difícil de fer, és com fer un “forat en 1” en el golf. 

Has d’introduir la pilota al forat, amb un sol cop, amb aquest pal— 

És fàcil d’entendre, oi?, però no és tan fàcil de fer, i molt menys fer-ho sovint.

—La pràctica de meditació comença atenent a un objecte, i quan l’atenció va a un altre lloc, te n’adones i tornes— 

Senzill, oi?, però si avancem adequadament ens adonem que la ment es distreu molt sovint, i que fins i tot d’això ens costa ser conscients. La neurotecnologia ens ajuda a adonar-nos ràpidament de com és el procés.  Amb l’aplicació de la neurotecnologia al Mindfulness és com si apugéssim el volum de la música que hi ha a la nostra ment i això ens permet adonar-nos més fàcilment del que està passant, i aprendre millor i més ràpid.

Quins beneficis aportarà als teus equips?

Incrementa les capacitats mentals

Poder portar fàcilment la ment a un estat de calma i reconèixer els patrons de la ment permet que les noves idees tinguin més espai i emergeixin amb més claredat. Moltes de les capacitats innates que tenim són bloquejades per creences o patrons molt arrelats que ens impossibiliten desenvolupar el nostre potencial, és qüestió d’anar desarborant cada interferència i les capacitats van apareixent-com Insights en el camí: l’atenció plena ens permetrà recollir-los.

Potenciació de la creativitat

Mantenir-se centrada en el moment present atorga més llibertat d’acció a la persona i fa que connecti més amb el que està passant de veritat, de manera que el seu procés creatiu és més genuí i aplicable als reptes que planteja cada nova situació i, per tant, la creativitat es potencia.

Millora de la concentració

Atenció i memòria són les dues funcions cognitives clau de la ment: atendre al que una fa i, quan es despista, recordar-se de tornar a això que està fent de forma fluida. Un dels principals beneficis de la concentració plena és que afavoreix la concentració en una sola cosa a cada moment mantenint present, alhora, el context en què es desenvolupa. Aquesta capacitat es generalitza a tot allò que la persona pugui fer, siguin tasques complicades o senzilles. Senzillament ens adonem de les distraccions més fàcilment per tornar al que estem fent en aquest moment precís.

Facilita la presa de decisions

La presa de decisions conscient, o el més conscient possible, és una de les intencions més profundes de la pràctica de Mindfulness. Si una fa el millor que sap en cada moment, conscientment i amb tota la seva atenció, què més se li pot demanar? I, per als errors, l’acceptació radical que comporta la pràctica permetrà el procés d’aprenentatge i la millor adaptació al canvi.

Ajuda a enfrontar millor l’estrès

L’efecte més estudiat científicament, i pel qual el mindfulness és més conegut, és la seva influència directa en la reducció de l’estrès. La seva pràctica porta a un estat de major serenitat i claredat mental, balancejant el circuit de calma amb el circuit de l’assoliment i el de la protecció. Es redueixen els nivells de cortisol (hormona que s’allibera en situacions d’estrès) i es va revertint el cicle de reacció a l’estrès cap a un cicle de resposta efectiva davant les mateixes situacions d’estrès.

Regulació de les emocions

La pràctica del mindfulness augmenta l’activitat a l’ínsula (on resideix l’autoconsciència) i al seu torn disminueix l’activitat en l’amígdala (on resideix la gestió emocional) i això permet millorar l’autoconeixement i reduir la reactivitat emocional, portant-nos a un millor reconeixement de les emocions.

Millora les relacions interpersonals

L’autoregulació emocional i el fet de comprendre’s millor a una mateixa i al món permet, gràcies en part a les neurones mirall i a l’emmotllament de l’ínsula (on resideix l’autoconsciència), que també es vagin comprenent més profundament les emocions alienes i les perspectives de l’altra, la qual cosa va en una millor gestió de les relacions interpersonals.

Millora de la salut i el benestar

La pràctica continuada de mindfulness porta l’organisme a un estat de fluïdesa i connexió i, alhora, ajuda a minimitzar el desgast de situacions angoixants ja passades i les preocupacions pel futur. Això permet, entre altres canvis, tenir un menor nivell d’activació cortical i millorar la qualitat de la son, o menjar de manera més conscient i saludable.

Calendari

Modalitat: Presencial | Aula Virtual

Durada: 10 hores

Detall del calendari: a concretar amb l’empresa client

Objectius

Estem atents al que està passant? La nostra atenció és bona o ens adonem que es distreu? Aprendrem a mantenir l’atenció enfocada i serena en el present i, si es distreu, a recuperar-la d’una manera més àgil i eficaç, entenent les estructures mentals implicades en els diferents processos atencionals.

Vivim massa moments d’estrès o tensió durant el dia? No sabem com parar? Trobarem les claus per entendre el que està passant i iniciar un canvi cap a la millora del nostre benestar i salut, des del raonament científic i l’aplicació de tècniques de meditació amb evidència demostrada per la neurociència.

Estem satisfets/tes quan arriba el final del dia? Hem aconseguit fer el que volíem fer? Aprendrem a asserenar la ment i a traslladar els aprenentatges de la pràctica de la meditació a la nostra vida quotidiana, amb una comprensió profunda basada en els últims estudis de neurociència.

Continguts

La formació s’estructura en cinc sessions de 2 hores de durada, amb una freqüència d’una sessió setmanal i un màxim de 6 participants per grup i simultàniament.

Sessió 1. Meditació tradicional.

Classe teòrica: Exposició del model tradicional de meditació i les diferents tècniques meditatives.

Classe pràctica: El parpelleig de l’atenció i tècniques de meditació enfocades a l’atenció.

Sessió 2. La neurociència de la meditació.

Classe teòrica: Neurociència aplicada a la meditació.

Classe pràctica: El pilot automàtic, el pensament remugant en contraposició a l’estat de mindfulness. Aprofundir en les tècniques d’Atenció Focalitzada.

Sessió 3. Atenció selectiva serena i sostinguda.

Classe pràctica: La dinàmica cerebral en el procés de relaxació del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Com mantenir una atenció selectiva, serena i sostinguda durant el dia a dia.

Sessió 4. El sistema cos-ment.

Classe Teòrica: La influència de la meditació en els estats de la ment i l’estructura del cervell i la seva funció en la reducció de l’estrès.

Classe pràctica: Observació de pensaments i estat emocional durant la pràctica de la meditació i la seva relació amb les sensacions corporals. La meditació de l’atenció al cos.

Sessió 5. Pràctica diària a la vida quotidiana, professional i personal.

Classe pràctica: Reconèixer patrons de funcionament que provoquen estrès i ansietat i com iniciar un canvi d’hàbits per mantenir-lo en el temps i consolidar-lo. Incorporar el que hem après a la vida quotidiana i combinar les diferents tècniques apreses.

Facilitador

Òscar Carrera

L’Òscar Carrera és instructor acreditat de Mindfulness i forma part de l’Associació Professional d’Instructors de Mindfulness MBSR. Ha completat els programes MBCT i MBTB, també basats en Mindfulness. És Enginyer Informàtic per la UPC i PDG per l’IESE.

Ha dedicat la major part de la seva vida professional a l’Enginyeria, Innovació i Direcció General en el món de l’empresa. Té una àmplia experiència com a formador i com a gerent d’equips i persones. Actualment imparteix cursos de 8 setmanes de MBSR per a la reducció de l’estrès, realitza intervencions basades en mindfulness en empreses i entitats i participa en diferents projectes de recerca en ciència i mindfulness.

Aquesta formació és bonificable a càrrec dels crèdits de formació de les empreses (Fundae).
Formación de formadores
Comments are closed.