Avís Legal i Política de Privadesa

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular del domini web es Núria Forné Izquierdo | NeaGnosi (en endavant NeaGnosi), amb N.I.F. 46057560Z. Correu electrònic de contacte hola@neagnosi.cat i telèfon +34 873 49 00 33.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de NeaGnosi atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions General d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

www.neagnosi.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a internet pertanyents a NeaGnosi o als seus llicenciadors als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que NeaGnosi ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-lo servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. NeaGnosi es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, NeaGnosi no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines e participació.

4. Protecció de dades

NeaGnosi compleix amb les directives del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals i altri normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, NeaGnosi informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà els seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

Responsable del tractament de les dades:

Núria Forné Izquierdo | NeaGnosi (en endavant, “NeaGnosi”), amb número de telèfon +34 873 49 00 33, i correu electrònic de contacte hola@neagnosi.cat.

Les dades facilitades a NeaGnosi es faran servir per:

Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.

Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de NeaGnosi. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en que l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte al lloc web.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i/o l’execució del contracte quan la persona interessada sigui part del mateix, i b) quan l’usuari representi una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica on-line, hosting, serveis SaaS com CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. NeaGnosi podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

La persona interessada podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a hola@neagnosi.cat. En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuari té dret a retirar dit consentiment en qualsevol moment. La persona interessada tindrà dret a presentar reclamació davant de l’autoritat de control.

5. Propietat intel·lectual i industrial

NeaGnosi per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NeaGnosi o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NeaGnosi. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NeaGnosi. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NeaGnosi.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

NeaGnosi no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: error o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

NeaGnosi es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentat o localitzats al seu portal.

8. Enllaços

En el cas de que a www.neagnosi.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, NeaGnosi no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas NeaGnosi assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplada, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

NeaGnosi es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferta sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin amb les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

NeaGnosi perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com de qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

NeaGnosi podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents mentre estiguin degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre NeaGnosi i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.