Avís Legal i Política de Privadesa

Avís Legal

Núria Forné Izquierdo – 46057560Z, d’ara endavant NEAGNOSI, de conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), informa que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari seran tractades en base al teu consentiment i per realitzar la gestió sol·licitada i contestar a la teva sol·licitud.
Aquests seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o fins quan es sol·liciti la seva supressió. No seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.
Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, per correu-e escrivint a hola@neagnosi.cat. També pots exercir la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de Privadesa

Responsable del tractament de les dades

Núria Forné Izquierdo | NeaGnosi (en endavant, “NeaGnosi”), amb número de telèfon 873 49 00 33, i correu electrònic de contacte hola@neagnosi.cat.

Ús de les dades

Les dades facilitades a NeaGnosi es faran servir per:

Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.

Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de NeaGnosi. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en que l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte al lloc web.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i/o l’execució del contracte quan la persona interessada sigui part del mateix, i b) quan l’usuari representi una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica on-line, hosting, serveis SaaS com CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. NeaGnosi podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

La persona interessada podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a hola@neagnosi.cat o bé mitjançant escrit dirigit a NeaGnosi, Carrer de l’Església, 1 | 25217 Cabestany | Lleida (Espanya). En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuari té dret a retirar dit consentiment en qualsevol moment. La persona interessada tindrà dret a presentar reclamació davant de l’autoritat de control.